Bezpieczeństwo usług

Gwarantujemy Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa naszych usług hostingowych.  Wszystkie pliki naszych klientów są szyfrowane oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Stosujemy się do wszystkich postanowień dokumentów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w tym do najważniejszych z nich: 

Ponadto zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa naszej infrastruktury, poprzez wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz wprowadzanie procedur, dzięki którym spełniamy wymagania poszczególnych norm i certyfikacji: 

ISO 9001:2008 

certyfikacja PCI-DSS, 

certyfikacja ISO/IEC 27001:2013, 

atesty SOC 1 TYPE II i SOC 2 TYPE II,  

STAR self-assessment – Cloud Security Alliance 

PN-N 19001:2006 (WSK) 

WebTrust 

Dzięki powyższym działaniom  nasi klienci są w stanie spełnić wymagania prawne dotyczące ochrony danych przechowywanych w Chmurze.